Registreerimine 1. klasside spordiringi!

Peagi on paljudel lastel algamas koolitee. Eesti keele, matemaatika ja loodusõpetuse kõrval saavad õpilased osa ka kehalise kasvatuse tundidest. Paraku moodustavad liikumistunnid kogumahust vaid 15%. Mida see tähendab? Seda, et istuva viisiga ainetundide kõrval, mida on esimese klasside puhul kokku 900 minutit, on vaid 135 minutit liikumist. Kusjuures kolmel päeval nädalas puuduvad 1. klassidel liikumistunnid üldse.

Me teame, et lastele antakse koolist kaasa kodutöid. Needki tuleb valdavalt sooritada istudes. Kui nüüd juurde lisada minutid ja tunnid, mis kuluvad näiteks arvuti või mõne muu nutiseadme taga istudes, on selge, et liikumiseks jääb aega minimaalselt. Mida see tähendab? See tähendab seda, et laps ei saa elada täisväärtuslikku elu ega areneda talle vajalikul ja omasel viisil. Varem või hiljem lapse elukvaliteet langeb, ta kannatab ja on õnnetu.

Üle kõige tahab laps mängida! Mängimine tähendab liikumist. Kui laps saab mängida ja liikuda, siis on ta õnnelik. Läbi mängu omandab laps täiskasvanu toel uusi kogemusi, teadmisi ja vilumusi. Seega tuleb lastele tagada kõik liikumiseks ja mängimiseks vajalikud võimalused ning tingimused.

32.KK Spordivaim pakub ühe võimalusena välja spordiringi kuhu saavad tulla nii poisid kui ka tüdrukud. Esimese klasside spordiring alustab tegutsemist 4. septembrist. Trennid toimuvad teisipäeviti ja reedeti ning algavad 14:45 ning lõppevad 16:00. Kohtumispaikadeks on Tallinna 32. Keskkooli staadion ja võimla, seda vastavalt ilmale. Kuutasu on 32 eurot.

Spordivaimu treeningringid on mõeldud kõigile, kellele meeldib liikuda, mängida, sportida ja treenida. Spordivaimu eesmärk on arendada laste ja noorte keha ning vaimu läbi liikumise ja mängu. Olulisel kohal on motoorika arendamine (nt jalgade ja käte töö) sh kiirus, osavus, koordinatsioon, tähelepanu, rütmitaju jne.

Eraldi on fookus suunatud liikumis- ja pallimängudele, et arendada näiteks palli löömist, püüdmist, põrgatamist ja viskamist. Oluline on luua võimalus omavaheliseks sotsialiseerumiseks pingevabas, sportlikus, lõbusas kuid samuti meeldivalt töises õhkkonnas. Treeningud olgu lapse jaoks lõbusad, mitmekülgsed, stressivabad, loomingulised ja mängulised!

Treeninguid viib läbi Tallinna 32. Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja, spordijuht ja Spordivaim Meelis Raiend. Oma panuse annavad abilistena ka 32.KK Spordivaimu e. kooli spordiaktiivi liikmed, kelleks on sporti ja liikumist armastavad gümnaasiumi noored. Liigume kõik koos!

32.KK Spordivaimu trennid

 
Kuupäev:
Alates 04.09 kuni 22.06 (10 kuud)

Registreerimine:
Soovist teatamise tähtaeg on 03.09! NB! Kohtade arv on piiratud! Huvilisi on palju!

Treeningtasu:
* Kuutasu on 32 eurot (tasutakse 10. kuupäevaks)!
* Tasudes 10 kuu trennitasu korraga, on soodustus 32 eurot (s.t üks kuu tasuta)!
* Kogu hooajatasu on seega 288 eur!
* Esimesed kaks trenni on 1. klasside lastele nn proovitrennid, mis on tasuta!
* Trennitasu suurus ei sõltu trennis käimise arvust!
* Trennitasu tuleb tasuda ka haiguse ajal (sh vigastused). Tagasiarveldus tehakse juhul, kui laps on olnud vähemalt kuu aega haige. Esitada tuleb arstitõend!
* Spordiklubi ei kuulu tulumaksuseaduse § 26 lõikes 2 loetletu koolitusorganisatsioonide hulka, mistõttu treeningmaksudelt ei ole võimalik taotleda tulumaksu tagastust!
* Täpsem makseinfo saadetakse registreerimise järel e-mailile!
* Trennitasu tuleb tasuda hiljemalt proovitrennide järel (4. ja 8.09) ehk 10. septembriks!

Loome kontakti:

kontakt@spordivaim.ee
+555 019 30

Saame sõpradeks:

Facebook 

32.KK Spordivaim

www.facebook.com/32kkspordivaim
www.instagram.com/32kkspordivaim

Registreerimine:

Kinnitan esitatud andmete õigsust