Põhitingimused

Peale registreerimise kinnitamist, kui olete korraldajale saatnud korrektselt täidetud registreerimise vormi, saadetakse Teile makseinfo. Osalejale on koht broneeritud, kui laagri eest on tasutud. Korraldaja tagastab 50% summast juhul, kui enne laagri algust esitatakse koos loobumisteatega arstitõend.

Lapsevanem on vastutav osaleja tervisliku seisundi kohta õigete andmete (sh isikuandmete) esitamise eest. Osaleja, kelle eest on laagrimakse tasumata, ei saa laagriga ühineda. Kui osaleja lahkub laagrist enne selle ametlikku lõppu, ei tagastata vanemale laagri maksumust. Lapsevanem on teadlik, et osalejal tuleb laagrisse tulles täita laagri sisekorra eeskirja. Laagri juhtkonnal on õigus saata osaleja koju, kui ta on jämedalt rikkunud laagrikorda ja sellisel juhul tuusiku maksumust ei hüvitata. Osaleja poolt laagrile tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele vanemate poolt. Laagri korraldaja ei vastuta laagris kaotatud esemete eest.

Lapsevanem kinnitab, et osaleja on terve ja võimeline osa võtma nii laagrist kui ka laagriprogrammis toimuvatest spordisündmustest